DOWODY ZDRADY – CZYM SĄ i DLACZEGO SĄ TAK WAŻNE

Do zaniechania orzekania o winie, w przypadku wyroku rozwodowego, może dojść wyłącznie na zgodny wniosek stron. Ma to miejsce najczęściej w przypadku rozwiązania związku małżeńskiego na zgodny wniosek współmałżonków. W pozostałych przypadkach sąd ma obowiązek wskazać małżonka winnego rozpadu pożycia lub wskazać winę obojga małżonków.

Orzeczenie winy po jednej ze stron stanowi często jedną z przyczyn brutalnej zaciekłości postępowań rozwodowych. Wynika to z faktu, iż na etapie postępowania rozwodowego, do którego nie doszło na zgodny wniosek stron, każdy ze współmałżonków zazwyczaj kieruje się osobistymi żalami i pobudkami, dając upust wszelkim, negatywnym emocjom. Co jednak bardziej istotne, małżonek który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, ma możliwość żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli zatem w wyniku rozwodu sytuacji małżonka, który nie zawinił w rozpadzie pożycia, znacząco się pogorszy, ma on szansę uzyskać dodatkowe środki finansowego od byłego współmałżonka.

W doktrynie, jak i orzecznictwie sądów cywilnych, wskazuje się wiele przyczyn trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Może to być zarówno nienależyte przykładanie się do pracy zawodowej przez jednego ze współmałżonków, w wyniku czego nie zapewnia on dostatecznych środków do utrzymania rodziny, może to być przemoc fizyczna względem drugiego małżonka lub dzieci, mogą to być nałogi jednak najbardziej spektakularną i najczęstszą przyczyną rozwodów, powodująca największe emocje na sali rozpraw, jest jednak zdrada.

Zdrada w małżeństwie jest jednym z najboleśniejszych doświadczeń i często też jest przyczyną rozwodu małżonków, gdyż mało kto potrafi trwać w związku ze zdradzającym partnerem.

Podejrzewając o zdradę współmałżonka lub partnera życiowego niezwykle ważnym jest, aby zdobycie niepodważalnych dowodów takiej zdrady powierzyć doświadczonemu detektywowi. Tylko dobry detektyw będzie w stanie w sposób bezstronny i obiektywny prowadząc obserwację zgromadzić takie dowody jak zdjęcia, nagrania audio i/lub video, które w sposób jednoznaczny wskażą winnego rozkładu związku małżeńskiego lub partnerskiego.

W żadnym wypadku osoba zdradzana nie powinna samodzielnie podejmować czynności zmierzających do uzyskania dowodów zdrady małżonka lub partnera ponieważ takie działania prawie zawsze zakończa się fiaskiem i zamiast dostarczyć dowodów pozwolą drugiej stronie odpowiednio przygotować się do procesu np. poprzez zebranie dowodów przeciwnych, ukrycie majątku itp.

Jeżeli chcesz mieć pewność udowodnienia przed Sądem zdrady współmałżonkowi powierz zebranie dowodów zdrady doświadczonemu i skutecznemu detektywowi z biura detektywistycznego BD24 w Warszawie.