Detektyw Warszawa BD24 – kompleksowe usługi detektywistyczne

SPRAWY ROZWODOWE

Przeprowadzamy kompleksowe czynności dowodowe w sprawach związanych z niewiernością i rozwodami. Przyjęło się, iż detektyw prowadząc sprawy rozwodowe ogranicza się głównie do obserwacji. W naszym biurze detektywistycznym wykraczamy poza ten schemat i wspólnie ze zleceniodawcami uzyskujemy dowody z innych źródeł przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych technik. Posiadamy stały kontakt z najlepszymi adwokatami, którzy pomagają sprawnie przejść przez ten niewątpliwie trudny proces toczący się przed Sądami.

KONTROLA PARTNERA/KI W CZASIE WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH, WAKACJI ETC.

Bardzo często zdarza się, iż dowiadujemy się w ostatniej chwili, że nasz małżonek/partner wybiera się na niezapowiedzianą delegację lub inny wyjazd służbowy. W przypadku gdy masz wątpliwości nasi detektywi są w stanie podjąć działania niemal natychmiast i uzyskać dowody i przedstawić Ci pełny obraz sytuacji.

SPRAWY RODZINNE ( ALIMENTACYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. )

Każdy detektyw biura detektywistycznego BD24 posiada bardzo bogate doświadczenia związane z uzyskiwaniem dowodów w sprawach alimentacyjnych i opiekuńczych. Podczas separacji lub po rozwodzie wskazujemy faktyczne źródła dochodów byłego współmałżonka, ustalamy czy prawidłowo zajmuje się opieką nad powierzonym mu dzieckiem.

SPRAWY SPADKOWE

Detektyw pomoże w sprawach związanych z ustaleniem faktycznego stanu posiadania zmarłej osoby celem ochrony przed podjęciem spadku po osobie zadłużonej. Także nasi detektywi pomogą odnaleźć faktyczny majątek osoby zmarłej celem podjęcia spadku.

OBSERWACJE

Obserwacja jest jednym z najważniejszych narzędzi pracy współczesnego detektywa. Ten środek wykorzystywany jest niemal w każdej prowadzonej przez prywatnego detektywa czynności. Czynność ta często wykorzystywana jest także do zebrania informacji na temat tego co po szkole lub w wolnym czasie robi nasze nastoletnie dziecko.

WYWIADY i USTALENIA

Obok obserwacji, wywiad i ustalenia detektywistyczne to meritum pracy agencji detektywistycznej w niemal każdej prowadzonej sprawie. Wiąże się to z wcześniejszym doświadczeniami detektywa zebranymi w czasie pracy w służbach porządku publicznego oraz dostępem do źródeł sprawdzonych informacji. Tylko najlepsi detektywi potrafią tak zakamuflować swoje działania, aby pod przybraną legendą dokonać ustaleń których ustalenie w inny sposób nie byłoby możliwe.

POSZUKIWANIE OSÓB ZAGINIONYCH, UKRYWAJĄCYCH SIĘ ORAZ RZECZY

Nasze biuro detektywistyczne podejmuje się z sukcesami poszukiwań osób zaginionych lub ukrywających się przed rodziną, wierzycielami lub organami ścigania. W celu szybkiego i skutecznego odnalezienia osób i rzeczy wykorzystujemy nasze kontakty oraz cały wachlarz środków technicznych wspartych analizą i ustaleniami detektywistycznymi.

UJAWNIENIE ŻRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ UKRYWANIE MAJĄTKU

Bardzo często zdarza się, iż współmałżonkowie w trakcie rozwodu, a często długo przed nim starają się ukryć przed swoją drugą połową majątek celem nie podzielenia się nim ze swoim byłym współmałżonkiem. Nasi detektywi są specjalistami w odnajdowaniu tak ukrytego majątku (nieruchomości, ruchomości, środki finansowe), a następnie wskazania gdzie on się znajduje celem jego sprawiedliwego podziału przez Sąd.

USTALENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA i POBYTU

Nasi detektywi korzystając ze swoich źródeł informacji, zdolności i umiejętności bardzo szybko ustalą i wskażą miejsce zamieszkania lub pobytu każdej ukrywającej się osoby.

USTALENIE MIEJSCA PRACY I HISTORII ZATRUDNIENIA

Na zlecenie naszych klientów każdy detektyw naszego biura jest w w stanie ustalić faktyczne miejsce pracy wskazanej osoby ( niezależnie od rodzaju i miejsca zatrudnienia ). W ramach wywiadu detektywistycznego ustalamy bardzo szybko historię zatrudnienia oraz wysokość faktycznie uzyskiwanych dochodów.

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW i INWIGILACJI ELEKTRONICZNEJ

Na zlecenie naszych klientów wykorzystując najnowsze urządzenia techniczne i informatyczne prowadzimy działania zmierzające do odnalezienia i unieszkodliwienia wszelkich form inwigilacji ( podgląd audio/video, podsłuchy, szpiegostwo komputerowe i telefoniczne). W razie konieczności pomagamy sformułować i złożyć zawiadomienie do Prokuratury lub Policji w związku z podejrzeniem naruszenia  art. 267 § 3 k.k. ( naruszenie tajemnicy komunikowania się ).

ZABEZPIECZENIE i IDENTYFIKACJA LINII PAPILARNYCH

W razie potrzeby nasi detektywi pomogą zabezpieczyć linie daktyloskopijne lub inne dowody na miejscu zdarzenia, a następnie przeprowadzą czynności zmierzające do identyfikacji zabezpieczonych śladów poprzez ich odszukanie lub eliminację.

ZBIERANIE INFORMACJI I DOWODÓW NA POTRZEBY POSTEPOWAŃ KARNYCH

Każdorazowo uzyskane przez nasze biuro detektywistyczne informacje przekazywane są zleceniodawcy w formie pisemnego sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych, które może być wykorzystane jako dowód w każdym postępowaniu cywilnym bądź karnym.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura detektywistycznego !