Pełny wywiad gospodarczy i osobowy

Nasze biuro detektywistyczne w toku wieloletniej praktyki wypracowało mechanizmy przeprowadzania obiektywnych i rzetelnych wywiadów gospodarczych w skład których wchodzi między innymi:

 • analiza danych z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych źródeł
 • weryfikacja numerów REGON i NIP
 • analiza historii przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego
 • analiza powiązań osobowo – kapitałowych zarządu, udziałowców, rad nadzorczych i całych podmiotów
 • sprawdzenia w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
 • analiza dostępnych sprawozdań finansowych, rachunków zysków i strat
 • ustalenie ewentualnego poziomu zadłużenia wskazanego podmiotu gospodarczego
 • poszukiwanie nieruchomości na terenie RP należących do podmiotu gospodarczego oraz ich wizji w terenie
 • ustalenia pojazdów należących do podmiotu gospodarczego
 • naoczna wizja lokalna w siedzibie podmiotu gospodarczego
 • ustalenie nieruchomości i ruchomości członków zarządu i wspólników badanego podmiotu oraz ich ewentualnych zatargów z prawem
 • wywiad na temat badanego podmiotu wśród wybranych jej kontrahentów
 • wywiad ze źródeł otwartych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego
 • pobranie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • zebranie informacji na temat posiadanych przez wskazany podmiot gospodarczy własności intelektualnych, znaków towarowych i patentów
 • zebranie informacji z Rejestru Zastawów oraz innych baz danych
 • przeprowadzenie innych uzgodnionych z klientem czynności detektywistycznych i operacyjnych