Rozwód – pomoc detektywa podczas sprawy rozwodowej

Biuro Detektywistyczne BD24 specjalizuje się w zbieraniu dowodów niewierności. Nasi detektywi posiadają bardzo bogate doświadczenia w gromadzeniu niepodważalnego materiału dowodowego, który skutecznie wpływa na stanowisko Sądów w trakcie postępowania rozwodowego. Działalność naszej agencji detektywistycznej skupia się na zebraniu i odpowiednim skompletowaniu dowodów, dzięki którym możliwe jest szybkie i bezproblemowe udowodnienie przed Sądem, że drugi z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa.

Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym jest bardzo ważne, z uwagi na to, że Sąd w wyroku zobowiązuje uznanego za winnego rozpadu pożycia małżonka do świadczenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego z małżonków oraz wspólnych dzieci. Jest też bardzo prawdopodobne, że Sąd może ograniczyć małżonkowi uznanemu za winnego rozkładu jego władzę rodzicielską nad dziećmi.

Proces zbierania niepodważalnych dowodów zdrady nie jest łatwy, jednak każdy detektyw naszego biura posiada niezbędne umiejętności i wypracowane metody uzyskiwania i dokumentowania takich dowodów. Proces taki to przede wszystkim:

  • prawidłowe zdiagnozowanie problemu i przedsięwzięcie odpowiednich środków
  • podjęcie przygotowanej i dobrze ukierunkowanej skrytej obserwacji z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki detektywistycznej takiej jak: ukryte kamery, urządzenia lokalizujące etc.
  • utrwalenie i udokumentowanie do celów procesowych wszystkich zachowań obserwowanej osoby, a zwłaszcza  świadczących o możliwości romansu i niewierności małżeńskiej
  • przedstawienie zebranych materiałów w formie Końcowego Pisemnego Sprawozdania z wykonanych czynności detektywistycznych i przekazanie go Zleceniodawcy
  • ewentualne przesłuchanie detektywa lub detektywów w czasie procesu sądowego celem uszczegółowienia opisanych wcześniej zdarzeń

Oferujemy ponadto działania w zakresie udzielenia naszym Klientom pomocy prawnej przy wykorzystaniu wiedzy najlepszych adwokatów i radców prawnych. Nasz zespół detektywów pomoże Ci przebrnąć zwycięsko nawet przez najcięższy proces rozwodowy.

Końcowe Pisemne Sprawozdanie przygotowane przez detektywa zawierające zebrany materiał dowodowy w rozumieniu postępowania cywilnego stanowi pełnoprawny dowód, który Sąd orzekający w postępowaniu rozwodowym musi uznać za podstawę ustalonego stanu faktycznego w sprawie, a następnie wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie.

Materiały dowodowe zebrane przez naszych detektywów w ramach zleconych czynności mogą posłużyć jako dowody w sprawach o podział majątku pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami, w ustaleniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci, w rozstrzygnięciu kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, sposobów korzystania ze wspólnego majątku.