Wywiad gospodarczy by Detektyw Warszawa BD24

W ramach prowadzonych spraw detektyw warszawa BD24 wykonuje szczegółowe sprawdzenia wiarygodności partnerów biznesowych z uwzględnieniem specyfiki danej branży lub sektora. Detektyw Warszawa BD24 przedstawia szczegółowe raporty w ramach, których rekomenduje podjęcie dalszych czynności. Materiały zebrane przez agencję detektywistyczną BD24 służą następnie do usunięcia lub wprowadzenie konkretnych zapisów w umowach, minimalizując w ten sposób ryzyka prawne związane z podpisaniem umowy lub dalszą współpracą z danym podmiotem.

 

Detektyw Warszawa BD24 prowadząc czynności związane z wywiadem gospodarczym ustala i dokumentuje wszelkie informacje mające na celu ustalenie wiarygodności badanego podmiotu takie jak:

 

– kondycja finansowa

– zaległości finansowe względem innych podmiotów

– zgodność siedziby i oddziałów z danymi dostępnymi w rejestrach

– badanie osobowo – majątkowe wspólników i członków zarządu

– zbieranie informacji wywiadowczych w ramach wywiadu detektywistycznego

– zebranie innych dowodów związanych m. in. z nieuczciwą konkurencją, kradzieżami i oszustwami powodującymi straty w przedsiębiorstwie.

 

Nasza Biuro Detektywistyczne ( detektyw warszawa BD24 ) posiada bardzo bogate doświadczenia i udokumentowane sukcesy, które bezpośrednio przekładają się na zadowolenie naszych klientów poprzez uchronienie ich przed podpisaniem ryzykownych kontraktów oraz wypływem informacji i towarów z ich firm.

 

 

Wyniki wywiadu gospodarczego sporządzamy w formie pisemnego sprawozdania które na mocy Ustawy „O usługach detektywistycznych” stanowi samoistny dowód, który może zostać wykorzystany jako dowód we wszelakich postępowaniach cywilno – karnych.